Er is inmiddels een demonstratieproject gerealiseerd in Uden en het is de bedoeling dat een ecovat© in de toekomst voor het warm water in ‘Het Dorp’ nabij Arnhem gaat zorgen.

Het demonstratieproject in Uden heeft een capaciteit van 88.000 kWh en kan tot 1000 woningen van warmte voorzien. Ecovat werkt samen met Enexis, een regionale netbeheerder in Nederland.

Ecovat maakt deel uit van een consortium, genaamd Flexible Heat and Power (FHP). Dit consortium wordt medegefinancierd in het kader van Horizon 2020. De partners brengen elk hun expertise in op het gebied van energie.


Het is de bedoeling dat dit project onder andere bijdraagt aan betere aanpassing van de warmtepompen aan het energienet en betere voltagebeheersing op basis van een wetenschappelijk netwerkgevoelig model.

De versnelde afbouw van de productie van aardgas heeft de vraag waar we in de toekomst onze warmte vandaan halen nog urgenter gemaakt. Dit zal zeker niet alleen kunnen met technieken als hiervoor besproken, maar de combinatie daarvan met aanwezige ondergrondse warmwaterbronnen kan ertoe leiden dat ecovaten© onmisbare onderdelen worden van warmtenetten ten behoeve van stadsverwarming en industrieel gebruik.


Meer lezen van Herman van den Bosch? Bezoek dan zijn website. Hier verschijnen maandelijks nieuwe blogs van Van den Bosch over o.a. duurzaamheid en innovatie. 

Doorsnede van een ecovat© - Figuur Ecovat

Plan Lievense 1981 – Tekening gebroeders Das

Door Herman van den Bosch


In meer reliëfrijke landen om ons heen is het omhoog pompen van water met behulp van overtollige elektriciteit naar reservoirs - meestal bestaande stuwmeren -  een van de oudste en nog steeds meest voorkomende manieren van energieopslag. Dit water wordt in tijden van energieschaarste gebruikt om nieuwe energie op te wekken door middel van waterturbines. In het begin van de jaren ’80 heeft ir. Luc Lievense een aantal voor Nederland bruikbare toepassingen van dit principe ontworpen: Kunstmatige meren in de Markerwaard en zelfs in de Noordzee. Deze bekkens, in hoogte variërend van enkele tientalen tot honderd (!) meter zouden worden volgepompt met water in tijden van energieoverschotten en hydro-elektrische centrales zouden energie opwekken als daaraan behoefte was. Aanvankelijk waren er wel oren naar dit plan, maar al snel werd duidelijk dat enkele conventionele centrales achter de hand houden voor piekcapaciteit veel goedkoper was. 

de opslag van energie in water 

Bekijk hier een korte animatie over de aanleg van een ecovat © 

EXPIRION B.V. 

Experts in Solar
Van de Woestijneheem 37

2182 WL Hillegom
T: 0252-516420
E: info@expirion.nl

​KvK-nummer: 72002492

​​

© EXPIRION B.V. 2013-2019 

Officieel gecertificeerd  en gelicentieerd als advance installer van SMA en voor installation and commissioning van opslagsystemen van TESVOLT

0252-516420

Bereikbaar tot 21:00

Als we het tegenwoordig hebben over warmteopslag in water of in een andere vloeistof gaan de gedachten een heel andere kant op. De idee is dan dat stroomoverschotten worden omgezet in warmte die wordt opgeslagen in water. Het bedrijf Ecovat heeft een opslagvat (‘het ecovat©’) ontwikkeld, waarin 1500 m3 water voor 6 maanden ondergronds wordt bewaard met een temperatuur van 90 graden Celsius en een rendement van eveneens 90%. 


Het ecovat© is een dubbelwandig vat. Warmtewisselaars tussen de dubbele wand zorgen voor onttrekking of toevoeging van warmte aan het water in het vat. Het water dat door de warmtewisselaar loopt wordt rondgepompt en verwarmd met duurzame warmte uit lokale warmtebronnen zoals geothermie, restwarmte en zonnecollectoren. De warmtewisselaar geeft de warmte af aan het water in het vat. Bij vraag naar warmte verloopt het proces in de warmtewisselaars precies omgekeerd en wordt warm teruggestuurd naar het warmtenet.

Het ecovat© is ook voorzien van besturingssoftware. Deze zorgt er onder andere voor dat op basis van actuele weersverwachtingen en energieprijzen actie wordt ondernomen.