0252-516420

Bereikbaar tot 21:00

Nederland blijft niet achter, maar dan wel op aangepaste schaal. Onlangs is begonnen met de aanleg van zonnepark Oranjepoort, net als het recent geopende zonnepark Lange Runde, nabij Emmen. Hier komen 88.000 zonnepanelen op een oppervlak van ongeveer 0,2 km2.  Het zal elektriciteit leveren aan ruim 7000 huishoudens.

Beide energietransities zijn realiseerbaar vanwege de ‘oneindige’ hoeveelheid straling van de zon. De investeringen zijn gigantisch maar voor zowel rijke en ontwikkelende economieën op te brengen. Een probleem is groeiende schaarste aan zeldzame aardmetalen als lithium en kobalt die voor de productie en opslag van duurzame energie onmisbaar zijn. Overigens zijn steeds schaarser wordende grondstoffen in het algemeen een groter probleem voor de opkomende landen dan de opwekking van energie. Meer lezen van Herman van den Bosch? Bezoek dan zijn website. Hier verschijnen maandelijks nieuwe blogs van Van den Bosch over o.a. duurzaamheid en innovatie.

de wereld heeft geen energieprobleem

Door Herman van den Bosch


In de komende 30 jaar vindt er wereldwijd een energietransitie plaats. Of beter, eigenlijk zijn er twee transities. De eerst speelt zich af in de welvarende landen. Daar wordt geleidelijk omgeschakeld van fossiele brandstof naar duurzame energie. De tweede transitie vindt plaats in de ontwikkelende landen. De groeiende welvaart leidt tot een enorme stijging van de energiebehoefte. Landen als China en India doen er alles aan om in deze groeiende vraag te voorzien met duurzame energie.

Het begin april gepubliceerde VN rapport Global Trends in Renewable Energy Investment 2018 geeft een inkijk in de stand van de ontwikkeling van duurzame energie. Vanaf 2004 is wereldwijd $ 2,9 biljoen geïnvesteerd in duurzame energie, overigens inclusief waterkracht. De investering in zonne-energie bedroeg wereldwijd in 2017 $160 miljard. Dit komt neer op een uitbreiding van het vermogen met 100 gigawatt, waarvan de helft in China. 
China alleen investeerde in 2017 $126 miljard in duurzame energie, 31% meer dan in 2016. Daar staat tegenover dat de investeringen in Europa en de VS in duurzame energie, elk rond $40 miljard, daalden met respectievelijk 36% en 6% procent.

Het opschalen van de opwekking van zonne-energie is een wereldwijd verschijnsel. In 2015 ontvouwde China plannen voor de aanleg van een installatie met een oppervlak van 25 km2 in de Gobi-woestijn. Deze zal bestaan uit zes reusachtige torens die de zonnewarmte van een groot aantal spiegels opvangen en in zout kunnen opslaan. Het vermogen van elke toren bedraagt 135 megawatt. Ongeveer een miljoen huishoudens kunnen daarmee op jaarbasis van stroom worden voorzien.

Maar ook India investeert fors in zonne-energie. De Indiase staat Gujarat heeft groen licht gegeven voor een zonne-park van vijf gigawatt. De doelstelling is om in 2022 175 gigawatt aan nieuwe zonne-energie geïnstalleerd te hebben of te wel 175 miljoen huishoudens te voorzien van de benodigde stroom.

Saudi-Arabië wil samen met de Japanse Softbank een reeks zonneparken met een totale capaciteit van 200 gigawatt realiseren. Het project moet in 2032 zijn afgerond en gaat ongeveer $ 200 miljard kosten. De hele bevolking van 32 miljoen, die overigens jaarlijks met 9% groeit, wordt hiermee royaal van energie voorzien. Saudi-Arabië wil op grote schaal elektriciteit gaan exporteren en daarmee de afhankelijkheid van olie vergaand verminderen. Het project zal voor een enorme economische impuls zorgen en ongeveer 100.000 banen opleveren. 

Foto: Michael Kramer; Solarpark Bromskirchen Sauerland 

Foto: BrightSource Energy 

EXPIRION B.V. 

Experts in Solar
Van de Woestijneheem 37

2182 WL Hillegom
T: 0252-516420
E: info@expirion.nl

​KvK-nummer: 72002492

​​

© EXPIRION B.V. 2013-2019 

Officieel gecertificeerd  en gelicentieerd als advance installer van SMA en voor installation and commissioning van opslagsystemen van TESVOLT