Door Herman van den Bosch


We staan aan de vooravond van een energietransitie. Overheid en veel bedrijven gaan ervan uit dat we in 2050 in Nederland vrijwel geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Hieronder laat ik iets van de gigantische omvang van deze transitie zien.


Ons energieverbruik
Het gemiddelde Nederlandse huishouden verbruikt per jaar 3000 kilowattuur (kWh) aan elektriciteit. Dat betekent 8.000 watt per huishouden per dag of 330 watt per uur.


Het onderstaande geeft enkele voorbeelden van het jaarlijks energiegebruik van een aantal stroomverbruikers:Behalve elektriciteit gebruiken Nederlandse huishoudens gemiddeld ongeveer 1500 m3 aardgas. De hiervan afkomstige energie staat ongeveer gelijk aan 15.000 kwu aan elektriciteit per jaar. We gebruiken gas vooral om te koken, het huis te verwarmen, te baden en te douchen. Wie elektrisch kookt en/of een elektrische boiler heeft, zal (veel) meer dan de gemiddelde hoeveelheid elektriciteit gebruiken en aanzienlijk minder gas.


Bij ons dagelijks energiegebruik moeten we ook het brandstofgebruik van de auto tellen. Voor een middenklassenauto bij 20.000 km. per jaar met een verbruik van 1:20 betekent dit - omgerekend - ongeveer 10.000 kWh.
Het bovenstaande schema geeft een indicatie van de stroom van energiebronnen naar eindgebruikers De cijfers dateren van 2010 en de hoeveelheden zijn uitgedrukt in petajoules (PJ). Een handige omrekentabel vindt u hier. Merk op dat tijdens de productie, het transport en het gebruik van energie 45% verloren gaat.

De productie van energie
Uit het bovenstaande schema blijkt dat het elektriciteitsverbruik in Nederland ongeveer 330 petajoule is. Dat is 92 miljard kwh. Daarvoor is een gemiddelde productiecapaciteit nodig van gemiddeld ongeveer 11 gigawatt. Elektriciteit is afkomstig van de bekende centrales en tevens in steeds grotere mate van decentrale voorzieningen, bijvoorbeeld bedrijven die met behulp van warmtekrachtkoppeling zelf elektriciteit produceren. Ook windturbineparken worden tot de decentrale voorzieningen gerekend. Verder wordt een deel van de benodigde elektriciteit geïmporteerd.

Voor de totale productie van elektriciteit worden gebruikt: 15 miljard kubieke meter aardgas, 7 miljard kg steenkool en 4,5 miljard l. olie en op bescheiden schaal biobrandstof, afval en kernenergie. Als de volledige elektriciteitsproductie wordt vervangen door duurzame energie, dan zijn daarvoor vereist ongeveer 13.000 windturbines (vermogen 3 megawatt; opbrengst 6,5 miljoen kWh per stuk) of 565 km2 zonnepanelen (bij een opbrengt van 250 kwu per jaar per paneel van 1,7 m2), of uiteraard een combinatie hiervan. Bovendien is er opslagcapaciteit nodig om piekbelasting op te vangen.

In het kader van de energietransitie worden vrijwel alle fossiele brandstoffen vervangen door schone energiebronnen. Als we daarvoor alleen zonnepanelen of windmolens zouden gebruiken, dan zijn nog eens vijf à zes maal het voornoemde aantal windturbines of zonnepanelen nodig. Hoe veel precies is moeilijk te zeggen; als een deel van de opgewekte stroom wordt gebruikt voor de voeding van warmtepompen levert dit een hoger rendement op en is minder elektriciteit nodig.


Op langere termijn bieden thorium en kernfusie wellicht perspectief. In het kader van de energietransitie tot 2050 doen we er verstandig aan hiervan nog weinig te verwachten en het areaal voor windenergie en zonnepanelen drastisch te vergroten. De aldus opgewekte energie kan mede worden gebruikt voor de productie van waterstof en de voeding van warmtepompen.


Meer lezen van Herman van den Bosch? Bezoek dan zijn website. Hier verschijnen maandelijks nieuwe blogs van Van den Bosch over o.a. duurzaamheid en innovatie.

waar komt in de toekomst onze energie vandaan?

Foto: Kennisbank Duurzaam MBO

EXPIRION B.V. 

Experts in Solar
Van de Woestijneheem 37

2182 WL Hillegom
T: 0252-516420
E: info@expirion.nl

​KvK-nummer: 72002492

Foto: Creative Commons

​​

© EXPIRION B.V. 2013-2019 

Officieel gecertificeerd  en gelicentieerd als advance installer van SMA en voor installation and commissioning van opslagsystemen van TESVOLT

0252-516420

Bereikbaar tot 21:00