burgers bouwen eigen virtuele elektriciteitscentrale In amsterdam

Foto: Pexels

Door Herman van den Bosch


Het gebeurt steeds vaker dat een aantal bewoners van een straat of buurt om de tafel gaat zitten om te onderzoeken hoe ze kunnen samenwerken bij de productie van duurzame elektriciteit. Dat dit voordelen oplevert, wordt bewezen in Amsterdam.

Net als veel andere steden wil Amsterdam de CO2-uitstoot in 2050 terugdringen tot nul. Daarvoor heeft de stad een ambitieus project opgezet, City-zen. Dit is de inventieve afkorting van 'City z(ero carbon) en(ergy)'. Maar de naam benadrukt ook de noodzaak van planontwikkeling samen met de burgers. En dat laatste gebeurt inderdaad.

Het project waar het hier om gaat heet Virtuele energiecentrale. Bij dit project waren 50 huishoudens betrokken, Alliander (elektriciteitsmaatschappij), Energy Exchange Enablers (EXE) en Greenspread. Het project is een logisch vervolg op het feit dat steeds meer mensen energie opwekken met behulp van zonnepanelen en het deel dat ze niet gebruiken doorleveren aan het elektriciteitsnet. Hieraan zijn twee nieuwe elementen toegevoegd.

● In de eerste plaats is in elke woning een batterij is geplaatst waarin de niet-gebruikte elektriciteit kan worden opgeslagen.
● In de tweede plaats worden de betrokken woningen samen gezien als een online platform dat de productie en het verbruik van zonne-energie bundelt. Nieuw is dat deze bundeling de handel in opgeslagen energie mogelijk maakt.

Wanneer de prijs laag is sparen de bewoners hun stroom op of kopen ze extra stroom in van het net. Wanneer de prijs hoog is wordt deze verkocht aan Alliander.

Het (proef)project moet een antwoord geven op verschillende vragen, met name het verschil in prijsniveau groot genoeg is om de ‘handel’ in elektriciteit te rechtvaardigen en ook of lokale batterijen een geschikt middel zijn om het stroomnet tijdens piekperioden te ontlasten.

Deze korte video gaat dieper in op enkele technische details.

 
De Amsterdamse Virtuele Energiecentrale heeft de Green Digital Charter Award 2017 gewonnen, die is uitgereikt tijdens de conferentie Imagine the Urban Future; Innovation Collaboration and Trust in Brussel op 23 januari 2018.

De jury prees het project omdat het plan uitgaat van het belang van de bewoners en hen de technologie aanbiedt om zelf bij te dragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Daarnaast meent de jury dat het project makkelijk kan worden nagevolgd omdat er in andere steden nauwelijks belemmeringen zijn om op deze manier het produceren van zonne-energie door bewoners te stimuleren.

Toch onderschat de jury dat vooral in de startfase projecten als deze vastlopen. Na een eerste geanimeerde vergadering van een aantal buurtbewoners moeten spijkers met koppen worden geslagen. In Amsterdam gebeurde dit met ondersteuning vanuit het City-zen project. Mijns inziens kunnen ook installatiebedrijven hier een rol gaan spelen vanuit de gedachte dat zij zich steeds minder met specifieke producten onderscheiden, maar daarentegen wel door de aanbieding van diensten. Het meehelpen aan de totstandkoming van een virtuele energiecentrale is daar een voorbeeld van.Meer lezen van Herman van den Bosch? Bezoek dan zijn website. Hier verschijnen maandelijks nieuwe blogs van Van den Bosch over o.a. duurzaamheid en innovatie. 

EXPIRION B.V. 

Experts in Solar
Van de Woestijneheem 37

2182 WL Hillegom
T: 0252-516420
E: info@expirion.nl

​KvK-nummer: 72002492

Officieel gecertificeerd  en gelicentieerd als advance installer van SMA en voor installation and commissioning van opslagsystemen van TESVOLT

​​

© EXPIRION B.V. 2013-2019 

0252-516420

Bereikbaar tot 21:00