EXPIRION B.V. 

Experts in Solar
Van de Woestijneheem 37

2182 WL Hillegom
T: 0252-516420
E: info@expirion.nl

​KvK-nummer: 72002492

​​

© EXPIRION B.V. 2013-2019 

Door Herman van den Bosch


ReGen Villages is een organisatie die wereldwijd leefvormen ontwikkelt die een antwoord geven op uitdagingen van het milieu. De naam ReGen komt van het woord regeneratief. Het achterliggende idee is om mensen off-grid te laten wonen en bewoners op deze wijze zelfredzaam te maken.

ReGen-Villages zouden over de hele wereld moeten verschijnen en er zijn concrete plannen in Zweden, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en de VS. De keuze om het eerste ReGen Village te bouwen in Almere kwam tot stand nadat Denemarken afviel omdat de regering een steeds negatievere houding aannam ten opzichte van groene alternatieven.


Direct na de presentatie van de plannen gaven zich 3100 gezinnen op om de eerste bewoners van ReGen Village te worden. Het was het begin van een lange periode van voorbereiding. De lokale autoriteiten staan positief ten opzichte van het initiatief, maar bestaande wetten werken tegen. Zo mogen er geen grote kassen worden gebouwd, omdat het bestemmingsplan geen tuinbouw toestaat.  Volgens Ehrlich is de aanwijzing van regelluwe zones de enige oplossing voor dit soort problemen.


Regen villages: totale autarkie

Het concept van de ReGen eco-dorpen werd in 2016 gepresenteerd tijdens de Biennale van Venetië door James Ehrlich. Hij sprak van de Tesla of eco-vilages. Hij dacht aan kleinschalige leefgemeenschappen waar innovatieve middelen worden gebruikt als tegenwicht voor de verstedelijking. In een interview zei hij: Alle woningen worden energie positief, er komt een biologische voedselproductie en verticale landbouw met aqua- en aeroponics en een waste to resource systeem. Mensen halen de energie, het water en – deels - het voedsel uit hun eigen huis en tuin. Zo kunnen ze elektrische auto’s delen en opladen, er komt een biogasinstallatie die niet-composteerbaar huishoudelijk afval in energie en water omzet en er komt een opslagsysteem voor (regen)water voor de tuin en als basis voor drinkwater.

De onderstaande video bevat een korte presentatie door James Ehrlich over het concept high-tech eco villages.

Animatie: ReGen Villages

Animatie: ReGen Villages

Animatie: ReGen Villages

De prijzen van de huizen, die er alle uitzien als kassen zullen variëren van enkele tonnen tot een klein miljoen euro. Er zullen ook enkele vrije sector huurwoningen worden gebouwd.

Almere heeft inmiddels een traditie op het gebied van alternatieve bouwprojecten. In Oosterwold wordt eveneens het eco-dorp Bolderburen gerealiseerd, bestaande uit een aantal Zweedse houten huizen omgeven door landbouwgrond. Ook dit initiatief trok vele belangstellenden en ook op andere plaatsen worden Bolderburen-achtige eco-dorpjes gepland. Ook de bewoners van Bolderhuren hebben duurzaamheid hoog in het vaandel, maar ze hebben, denk ik, meer affiniteit met een low-tech dan een high-tech aanpak. Dit maakt ReGen Village en Bolderburen interessant vergelijkingsmateriaal.

In Nederland en daarbuiten zijn talloze initiatieven om wooneenheden op ecologische principes te realiseren. De website van De Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling geeft hiervan een waardevol overzicht.

Interessant vanuit oogpunt van energievoorziening zijn de 600 woningen die gebouwd zijn op het voormalige terrein van de Gemeentelijke Waterleidingen (GWL) in Amsterdam. Het hele autovrije GWL-terrein wordt verwarmd door middel van warmtekrachtkoppeling. Een zeer efficiënt systeem - vooralsnog gasgestookt - dat elektriciteit en warmte produceert. Elke woning heeft een warmtewisselaar en een individuele meter. In een aantal woningen in de wijk is een collectieve regenwaterinstallatie geplaatst, met centrale opslag. De grotere woonblokken aan de rand van het terrein zijn voorzien van een vegetatiedak. Er zijn nog talloze andere maatregelen genomen ter bevordering van de leefbaarheid. De wijk is hiermee een van de meest gewilde betaalbare plekken om te wonen in Amsterdam. Het is een mooi voorbeeld van de manier waarop duurzaamheid en sociale innovatie zich naadloos verenigen met het dagelijkse leven van ‘modale’ burgers.


Meer lezen van Herman van den Bosch? Bezoek dan zijn website. Hier verschijnen maandelijks nieuwe blogs van Van den Bosch over o.a. duurzaamheid en innovatie. 

 

Animatie: Bolderburen

Animatie: ReGen Villages

Na herhaaldelijk uitstel zal in 2019 worden begonnen met de eerste ReGen Village ter wereld in het gebied Oosterwold nabij Almere. Er komen 194 huizen op een beperkt oppervlak van 1,5 ha. Het dorp wordt geheel autarkisch.  Niet alleen op het vlak van energie, zoals in Feldheim, waaraan mijn vorige blogpost was gewijd. Ook op het gebied van voeding en drinkwatervoorziening. In Feldheim waren idealistische overwegingen ondergeschikt aan de financiële voordelen die zijn verbonden aan het zelf winnen van energie. In ReGen Village speelt idealisme, een focus op gezonde voeding, beperking energieverbruik, minimaliseren van globale supply-chains, zelfontplooiing maar ook affiniteit met innovatie en high-tech een cruciale rol.

Officieel gecertificeerd  en gelicentieerd als advance installer van SMA en voor installation and commissioning van opslagsystemen van TESVOLT

0252-516420

Bereikbaar tot 21:00