Door Herman van den Bosch


De kleine gemeente Feldheim in het Zuidwesten van Brandenburg (Duitsland) is volledig energie-autarkisch. Deze gemeente is in drie opzichten een interessant voorbeeld:

● In de eerste plaats ter illustratie van het belang van enkele ‘trekkers’ en van de betrokkenheid van de lokale bevolking.
● In de tweede plaats omdat het resultaat niets met ‘geitenwollen sokken’ heeft te maken, maar alles met de portemonnee.
● In de derde plaats hoe de lokale economie dankzij de focus op duurzame energie is opgebloeid.

Het gebouw waarin de batterijen staan – foto Steven (Creative Commons)

Overzicht van de aanwezige energiebronnen in Feldheim – afbeelding Neue Energien Forum Feldheim (public domain)

Gaandeweg is het aantal windmolens uitgebreid tot 55, waaronder een aantal met een hoogte van 150 m. en een capaciteit van 9 megawatt. Zij zijn het eigendom van energiebedrijf Energie Quelle, waarvan de lokale coöperatie Feldheim Energie GmbH de elektriciteit koopt.


Het energiebedrijf is de bewoners van Feldheim bij de ontwikkeling van het windpark blijven betrekken en dat heeft een belangrijke bijdrage aan de acceptatie ervan geleverd, ook nu de verre omgeving van de opgewekte energie profiteert.

Energievoorziening stond inmiddels hoog op de lokale agenda. Daarom begonnen de bewoners, vooral boeren, na te denken over de bouw van een biogasinstallatie om het hele dorp van warm water te voorzien. Een aanzienlijk deel van de vereiste energie komt van een lokale varkenshouderij.  Als het erg koud is wordt ook houtafval uit de omliggende bossen verstookt.


De aanleg van het elektriciteitsnetwerk was een schijntje in vergelijking met de 1,7 miljoen euro die het warmtenet kostte. Dat konden de inwoners van Feldheim financieren doordat de Europese Unie en de deelstaat Brandenburg de helft van het benodigde geld subsidieerden. De lokale landbouwcoöperatie heeft de rest van het geld geïnvesteerd.De nieuwe bedrijvigheid rond het windpark, en later ook een fabriek voor componenten van zonnestroominstallaties binnen de dorpsgrenzen, brachten nieuwe economische activiteit en volledige werkgelegenheid.

Het duurzame succes van Feldheim is mogelijk geworden vanwege de massale steun vanuit de bevolking. Het motief daarvoor bij de bewoners kan met één woord worden samengevat: geld. Idealisme speelde slechts een beperkte rol. De bewoners van Feldheim zijn niet groener of roder dan de rest van de Duitsers. De eerste stap, voorzien in de eigen elektriciteitsbehoefte, was gewoon goedkoper dan de bestaande netaansluiting gebruiken. Dit was een oogopener en van het een kwam het ander.

Uiteraard heeft Feldheim door zijn voorhoedepositie kunnen profiteren van beschikbare subsidies. Daar staat tegenover dat vanwege deze positie er ook extra kosten zijn gemaakt, bijvoorbeeld de aanleg van een nieuw elektriciteitsnet, terwijl er al een was.

Het voorbeeld toont aan dat eenvoudig rekenen én verstandig gebruik van de beschikbare subsidies autarkie op het gebied van warmte en energie erg aantrekkelijk maakt. Uiteindelijk is de welvaart van het dorp toegenomen en is dorpsgemeenschap verrijkt en versterkt. Vandaag de dag komen jaarlijks duizenden bezoekers uit de hele wereld naar het onlangs geopende bezoekerscentrum, het Neue Energien Forum Feldheim.

Het windpark van Feldheim – foto Steven (Creative Commons)

Inmiddels is er op het grondgebied van Feldheim ook een windpark gerealiseerd. Dit draagt uiteraard bij aan de stabiliteit van de elektriciteitsvoorziening.


In 2015 werd een volgende mijnpaal bereikt, de in werking stelling van het Regionale Regelkraftwerk Feldheim, toen nog de grootste verzameling van Li’ion batterijen in Europa.


Daarmee is er niet alleen een enorme opslagcapaciteit voor energie gerealiseerd, maar kan ook de netstabiliteit worden gewaarborgd.

Officieel gecertificeerd  en gelicentieerd als advance installer van SMA en voor installation and commissioning van opslagsystemen van TESVOLT

0252-516420

Bereikbaar tot 21:00

De lokale coöperatie heeft flinke tegenwerking door de Duitse energiegigant E.ON moeten verduren, de eigenaar van het lokale energienet. Deze weigerde dit net aan het dorp te verhuren of te verkopen. De gemeenteraad besloot toen maar een eigen net aan te leggen. Dit werd een smart grid en het is vanaf oktober 2010 operationeel. De inwoners hebben hieraan ieder 3000 euro bijgedragen in ruil voor goedkope stroom.

Feldheim is geen unicum. Er zijn inmiddels meer steden op de wereld die 70% of meer van hun elektriciteitsbehoefte dekken met duurzame bronnen en wel op aanzienlijk grotere schaal dan Feldheim. Het gaat onder andere om Quito in Ecuador, Seattle in de Verenigde Staten en Inje in Zuid-Korea. 40 steden zijn volledig overgeschakeld op duurzame bronnen bij de productie van elektriciteit. Voorbeelden zijn Bazel, Reykjavík en Burlington (VS).

Wat Feldheim bijzonder maakt is dat de bewoners zelf de energie-autarkie van hun dorp hebben gerealiseerd.


Meer lezen van Herman van den Bosch? Bezoek dan zijn website. Hier verschijnen maandelijks nieuwe blogs van Van den Bosch over o.a. duurzaamheid en innovatie.

Ortsteil Feldheim – foto Neue Energien Forum Feldheim (public domain)

feldheim 100% energie-autarkisch

EXPIRION B.V. 

Experts in Solar
Van de Woestijneheem 37

2182 WL Hillegom
T: 0252-516420
E: info@expirion.nl

​KvK-nummer: 72002492

​​

© EXPIRION B.V. 2013-2019 

Het begon in 1993 met één persoon, Michael Raschemann, student en geïnteresseerd in windenergie. De ligging van Feldheim op een klein plateau leek hem zeer geschikt voor de productie van windenergie. Hij kwam in gesprek met de toenmalige burgemeester, Iris Schmidt. Samen besloten ze in gesprek te gaan met de inwoners, die wel oren hadden naar het plan.  Al twee jaar later draaiden de eerste vier windmolens, elk met een vermogen van 1 megawatt.

Het onderstaande filmpje geeft een beeld van de ontwikkeling van Feldheim als energie-autarkische gemeente