EXPIRION B.V. 

Experts in Solar
Van de Woestijneheem 37

2182 WL Hillegom
T: 0252-516420
E: info@expirion.nl

​KvK-nummer: 72002492

​​

© EXPIRION B.V. 2013-2019 

Officieel gecertificeerd  en gelicentieerd als advance installer van SMA en voor installation and commissioning van opslagsystemen van TESVOLT

0252-516420

Bereikbaar tot 21:00

Foto: Wageningen UR

​Door Herman van den Bosch


Glastuinbouw heeft veel energie nodig. Energie vooral nodig voor verwarming (warmte) en belichting (elektriciteit). In 2016 werd er 9 miljard kWh elektriciteit geproduceerd, waarvan 4,9 kWh werd geëxporteerd. 7 miljard is nodig voor eigen gebruik daarom werd 2,6 miljard kWh ingevoerd (deels ‘groen’). De behoefte aan elektriciteit is ongeveer 6% van het hele elektriciteitsverbruik in Nederland.

De productie van elektriciteit gebeurt met behulp van warmtekrachtkoppeling waarmee behalve elektriciteit tevens de benodigde warmte wordt geproduceerd. De glastuinbouw is daarmee een grootafnemer van Gronings gas, namelijk ruim 3 miljard m3. 


Daling gasgebruik

Het gasgebruik is de afgelopen jaren al met 25% gedaald. Hiervoor zijn verschillende oorzaken:

Krimp van het areaal kassen
In de periode 2010 – 2016 is het areaal aan kassen gekrompen van 10.307 ha. naar 9.278 ha.

Meer doelmatige verwarming
Per m2 kas is in de periode 2010 - 2016 negen procent minder energie verbruikt voor verwarming en verlichting, terwijl de opbrengst in die periode juist met acht procent toenam.

Gebruik van duurzame energie
In de periode 2010 – 2016 groeide het aandeel van duurzame energie van 2,4% naar 5,5%, waarvan alleen al in 2016 0,6%. Deze groei zal zeker doorzetten. De duurzame energie was afkomstig van de volgende bronnen:
Aardwarmte (50%)
Zonne-energie (14%)
Biobrandstoffen (13%)
Inkoop: duurzame elektriciteit (17%), duurzame warmte (5%) en duurzaam gas (1%).
De groei zat in 2016 bij aardwarmte en inkoop duurzame elektriciteit.


Minder verkoop van elektriciteit
In 2010 werd nog 8,6 miljard kWh verkocht; in 2016 was dit gedaald naar 4,9 miljard kWh.Daling emissie van CO2

In de periode 2010-2016 daalde de totale emissie van CO2 fors (zie afbeelding)Gelet op de oorzaken van het dalende gasverbruik is het onjuist te concluderen dat de daling van het CO2-gebruik vooral het gevolg is van overschakeling op duurzame energie. Wel zijn de mogelijkheden voor het zelf opwekken van duurzame energie (zoals aardwarmte en zonnewarmte) in de glastuinbouw groot zijn. Het streven om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn is realistisch. Aardwarmte, ofwel geothermie, kan in een volledig klimaat-neutrale glastuinbouw de helft van de warmtevraag leveren en ik ben ervan overtuigd dat zonne-energie dankzij nieuwe ontwikkelingen voor de andere helft gaat zorgen.Meer lezen van Herman van den Bosch? Bezoek dan zijn website. Hier verschijnen maandelijks nieuwe blogs van Van den Bosch over o.a. duurzaamheid en innovatie. 

De glastuinbouw: elk jaar duurzamer

Foto: Pexels