EXPIRION B.V. 

Experts in Solar
Van de Woestijneheem 37

2182 WL Hillegom
T: 0252-516420
E: info@expirion.nl

​KvK-nummer: 72002492

​​

© EXPIRION B.V. 2013-2019 

Een ander indrukwekkend voorbeeld is de recente opening van een zonnepark nabij Heeten, een initiatief van de coöperatie Endona. Op 3,5 ha staan 7.752 zonnepanelen, die stroom opwekken voor inwoners en bedrijven. Endona gaat zich de komende jaren inzetten om de CO2-uitstoot van Heeten tot nul te reduceren. Voor de daartoe noodzakelijke energieopslag oriënteert men zich op opslag in zeezoutbatterijen. Hiermee loopt al een experiment.

Samenwerking geeft energie in meer dan een opzicht

Professor Tine de Jong (Universiteit Utrecht) verwacht een snelle toename van het aantal burgerinitiatieven, zoals energiecoöperaties. Veel burgers ervaren een grote afstand tot de overheid, die bovendien steeds meer taken afstoot en daar commerciële partijen voor zoekt. Een burgerinitiatief is dan vaak een veel goedkopere oplossing. Bovendien brengt zij burgers bijeen, ook als het om de exploitatie gaat. Vaak blijkt dat coöperaties die met één doel zijn opgericht, bijvoorbeeld de opwekking van energie, geleidelijk ook andere taken op zich nemen, bijvoorbeeld in de zorg.

Uit de volgende afleveringen van deze blog blijkt waartoe samenwerking kan leiden.


Meer lezen van Herman van den Bosch? Bezoek dan zijn website. Hier verschijnen maandelijks nieuwe blogs van Van den Bosch over o.a. duurzaamheid en innovatie. De website van HIER opgewekt biedt talrijke voorbeelden van inmiddels gerealiseerde en nog lopende projecten. Boeiend is om de ontwikkeling van sommige projecten op de voet te volgen, bijvoorbeeld de Benedenbuurt in Wageningen. Inmiddels is dit initiatief in een stroomversnelling gekomen en de aanleg van een warmtenet start zeer binnenkort. De warmte wordt uit de bodem gehaald met behulp van een hoog-temperatuur warmtepomp. Als het erg koud wordt, zorgt een collectieve gasketel voor bijverwarming. Deze oplossing leidt al onmiddellijk tot een CO2-verlaging van 50%. In de woningen zijn op korte termijn geen aanpassingen nodig. De komende 15 jaar zal gewerkt worden aan verbetering van de isolatie, zodat de wijk geen gas meer nodig heeft.

Wie zich verder wil verdiepen, bijvoorbeeld om beter voorbereid het gesprek met Buurkracht in te gaan, kan gebruik maken van een online leermodule, ontwikkeld door HIER opgewekt. Je doorloopt daarin alle stappen voor het realiseren van een collectief zonproject. Het is eveneens zinvol om je in een vroeg stadium te oriënteren op de zogenaamde postcoderoos regeling. Leden van een energiecoöperatie kunnen vrijstelling krijgen van betaling van de energieheffing en van btw.

Lopende projecten
Er zijn inmiddels honderden energiecoöperaties in Nederland en nog minstens zo veel andere burgerinitiatieven, bijvoorbeeld collectief een aandeel nemen in een wind- of zonnepark. HIER opgewekt is de overkoepelende organisatie van alle coöperaties. Ze publiceert jaarlijks de Lokale energie monitor en daaruit blijkt de snelle vlucht van dit type initiatieven, vooral als het om zonne-energie gaat. Het onderstaande filmpje geeft een beeld van wat een energiecoöperatie zoal inhoudt en laat je kennismaken met energiecoöperatie Zuiderlicht in Amsterdam.

Samenwerken

De beste manier om de energietransitie in te gaan is samenwerken met buurtbewoners. Dit Samenwerken kan leiden tot een aanzienlijke kostenbesparing, maar opent ook de weg naar alternatieven die anders onbereikbaar zijn. Bijvoorbeeld het gebruik van aardwarmte om je huis te verwarmen. 

Door Herman van den Bosch


Wie nog niet serieus overwogen heeft om zonnepanelen op zijn dak te leggen kan gerust een dief van eigen portemonnee heten. Zonnepanelen leveren direct voordeel op en er zijn alternatieven voor wie de initiële investering te prijzig vindt. De belangrijkste overweging is nog het aantal: Vaak wordt daarbij uitgegaan van de gemiddelde vraag naar elektriciteit en dan kom je uit op veertien panelen. Wie een elektrische boiler heeft, op termijn naar een warmtepomp toe wil of elektrisch rijden overweegt kan er best meer gebruiken. De installateur weet daar alles van en wie ‘van het gas af’ wil kan het beste ook eens praten met en onafhankelijke energieadviseur. Als ook verbetering van de isolatie van de buitenkant van het dak aan de orde is, kan worden overwogen om zonnepanelen in de geïsoleerde dakconstructie te integreren. Een oplossing die esthetisch verreweg te prefereren valt.

energietransitie samenwerken verrijkt

De mogelijkheden om samen te werken zijn legio, maar Buurkracht maakt het wel heel eenvoudig. Buurkracht is een ‘benefit company’ ondersteund door Enexis en diverse overheden. De organisatie helpt je om samen met buurtgenoten, bedrijven inbegrepen, de energietransitie voor te bereiden. Ze helpt je ook bij het bijeenbrengen van zo veel mogelijk geïnteresseerden. Als er in de buurt een paar bedrijven staan, dan levert dat al snel een veel groter oppervlak aan zonnepanelen op dan op particuliere daken mogelijk is. Ook ontstaan er interessante mogelijkheden voor energieopslag en het verhandelen van energie.

De volgende stap is de vorming van een energiecoöperatie, waar Buurkracht ook alles van weet. Zodra er een handvol omwonenden interesse heeft om ‘samen iets te gaan doen met energie’, loont het om met Buurkracht in gesprek te gaan.

Officieel gecertificeerd  en gelicentieerd als advance installer van SMA en voor installation and commissioning van opslagsystemen van TESVOLT

0252-516420

Bereikbaar tot 21:00