De grootte van deze zonnepannen is vergelijkbaar met die van gangbare dakpannen. Ze ogen naar mijn smaak vrij massief en het is duidelijk dat ze uit enkele zonnecellen bestaan, maar op afstand valt dat minder op.  Zonnepannen leiden op een onregelmatig schuin dak met dakramen en schoorstenen tot een aanzienlijk eenvormiger geheel dan het geval zou zijn geweest bij plaatsing van zonnepanelen op het dak. De kosten zijn uiteraard aanzienlijk hoger dan die van het leggen van zonnepanelen. Je krijgt er ook een nieuw dak bij! 

Vier typen zonnepannen van SolarCity – foto: Tesla

Zonnepannen – foto ZEP

Zonnepanelen en dakbedekking zijn volledig geïntegreerd – foto: BeauSolar

Het rendement van zonnepannen ligt ongeveer 20% lager dan dat van zonnepanelen. Dat wordt gecompenseerd doordat in de regel het hele dak ermee wordt bedekt, voor zover dat in de goede richting ligt.

De grootste vraag naar zonnepannen zal komen van renovaties in een stedelijke omgeving en van karakteristieke en monumentale panden. Ik verwacht dat bij overige nieuwbouw- en renovatieprojecten de integratie van conventionele zonnepanelen in daken ook om financiële redenen de voorkeur zal hebben.

Onze toekomstige elektriciteit hoeft niet alleen van windmolens, zonnepanelen, zonnepannen en vensters te komen. Wat te denken van de integratie van zonnecellen in gevels. Ook hier is het rendement niet spectaculair. Als de architect van meet af aan muurplaten die elektriciteit genereren integreert in het ontwerp, kan dit leiden tot mooie resultaten. De onderstaande foto toont Copenhagen International School in Nyhavn, waar de gevelpanelen alleen al 50% van de benodigde energie leveren. Ik ken in Nederland alleen voorbeelden van gebouwen met een blinde muur naar het zuiden waarop ‘gewone’ zonnepanelen zijn geplaatst.

van zonnepaneel naar zonnedak en zonnepan

Het aantal verschillende typen zonnepanelen en zonnepannen zal de komende jaren verder toenemen. Hetzelfde geldt voor de variatie in prijs en rendement. Daarmee wordt het steeds makkelijker om een keuze te maken die het best bij de gegeven omstandigheden past.


Meer lezen van Herman van den Bosch? Bezoek dan zijn website. Hier verschijnen maandelijks nieuwe blogs van Van den Bosch over o.a. duurzaamheid en innovatie. 

De bovenstaande foto toont een alternatief, dat uitsluitend aan de orde is bij (ver)nieuwbouw. Dakpannen of -dakleien kunnen vrijwel onzichtbaar worden gecombineerd  met ‘strips’ waarin zes zonnecellen zijn verwerkt. Op deze manier is een ‘naadloze’ overgang mogelijk naar de delen van het dak waar zich geen zonnepanelen bevinden.

Beide voorbeelden halen het - in mijn ogen - niet bij de zonnepannen die Elon Musk (Tesla) voor zijn eigen huis heeft laten maken en die nu door SolarCity (onderdeel van de Teslagroep) in de VS worden verkocht. Elon Musk vond dat de opwekking van elektriciteit  geen afbreuk mag doen aan de visuele kwaliteit van een huis. Dit kwam erop neer dat de zonnecellen niet of nauwelijks zichtbaar mochten zijn. Op het onderstaande filmpje licht Elon Musk het ontwerp van ‘zijn’ zonnepannen toe.

Door Herman van den Bosch


In de voorgaande blogposts zijn innovaties besproken die vooral ten doel hadden het rendement en de levensduur van zonnecellen te verhogen bij een aanvaardbare prijs. De prijs is evenredig is aan het rendement en de kwaliteit.

Een aanzienlijke groep consumenten heeft – begrijpelijk - esthetische bezwaren tegen  plaatsing van zonnepanelen. Wie een dak heeft met dakkapellen, schoorstenen en andere afvoerpijpen, houdt bovendien niet erg veel ruimte over. Bij nieuw- of vernieuwbouw zijn er inmiddels fraaie voorbeelden van integratie van zonnepanelen in het dak als geheel. De foto hiernaast is daar een voorbeeld van. De onderstaande korte animatie laat zien hoe een bestaand dak wordt vervangen door een dak met geïntegreerde zonnepanelen.

SolarCity brengt inmiddels vier typen op de markt. Ze zijn aangepast aan de in de VS gangbare typen huizen. Ze verschillen aanzienlijk van de dakpannen die wij kennen. De pannen van Solar City zijn vooralsnog niet te krijgen in Europa.

Dakleien met geïntegreerde zonnecellen – foto Solesia (Eternit)

Als zonnepanelen een onderdeel worden van het dak, ontstaat een egaal geheel, dat bovendien goedkoper is dan het leggen van een nieuw dak met daarop een laag zonnepanelen.  

Voor daken van karakteristieke en monumentale panden zijn gangbare zonnepanelen verre van ideaal. Dat geldt ook voor dichtbebouwde binnensteden. Zonnecellen die geïntegreerd zijn in dakpannen - zonnepannen of zonnedakpannen -  zijn in deze gevallen de gedroomde oplossing. Er zijn inmiddels verschillende typenzonnepannen. De onderstaande foto toont een voorbeeld.

Copenhagen International School – foto: CIS Nyhavn Copenhagen

​​

© EXPIRION B.V. 2013-2019 

Officieel gecertificeerd  en gelicentieerd als advance installer van SMA en voor installation and commissioning van opslagsystemen van TESVOLT

0252-516420

Bereikbaar tot 21:00

EXPIRION B.V. 

Experts in Solar
Van de Woestijneheem 37

2182 WL Hillegom
T: 0252-516420
E: info@expirion.nl

​KvK-nummer: 72002492