Officieel gecertificeerd  en gelicentieerd als advance installer van SMA en voor installation and commissioning van opslagsystemen van TESVOLT

0252-516420

Bereikbaar tot 21:00

Proefopstelling warmteopslag in zout – Foto TNO

Opslag van elektriciteit in zout

Opslaan van warmte is mooi, maar waarom zou je dat doen als er voldoende middelen zijn voor de opslag van elektriciteit? In mijn vorige blogpost schreef ik dat accu’s daarvoor een uitstekend middel zijn. Echter, zij maken ons erg afhankelijk van de beschikbaarheid van lithium. Daarom wordt er naarstig naar alternatieven gezocht. Zout is een daarvan. Al enkele jaren werkt Marnix ten Kortenaar aan de ontwikkeling van de zeezoutbatterij: Het principe is in al zijn eenvoud een bak met opgelost zeezout en koolstofelektroden. De vooralsnog kleinschalige productie van zoutaccu’s op basis van grondstoffen die vrijwel niets kosten, gebeurt in Dr. Ten, het bedrijf achter de zeezoutbatterij.


Een proefproject in het Overijsselse dorpje Heeten maakt gebruik van zeezoutbatterijen. Doel van het project Gridflex is de ontwikkeling van een lokale energiemarkt. Hierin wordt zonne-energie volledig lokaal opgewekt, opgeslagen, verhandeld en verbruikt. Opslag gebeurt in 25 zeezoutbatterijen van Dr. Ten. Deze zijn bij deelnemers aan de pilot in huis geplaatst.

Voor deze pilot heeft energiecoöperatie Endona ontheffing van de Elektriciteitswet gekregen door gebruik te maken van de experimenteerregeling. De proef wordt in 2019 geëvalueerd met het doel te komen tot een verdienmodel.

Het Duitse bedrijf EWE wil uiteindelijk zoutkoepels gebruiken voor de opslag van elektriciteit. Het maakt daarbij gebruik van het principe van de redoxbatterij, die eveneens werkt op basis van een zoutoplossing.

Door Herman van den Bosch


De opslag van warmte is doodeenvoudig. Het enige wat je nodig hebt is een blok zout van twee kubieke meter. Hierin past genoeg energie om je woning de hele winter te verwarmen. Thermische zonnecollectoren zetten daartoe zonlicht om in warmte. De warmte veroorzaakt een chemische reactie in het zout waardoor dit dehydreert. Omgekeerd, toevoegen van water aan het droge zout maakt warmte vrij. Promovendus Pim Donkers (TU/e) onderzocht hoe dat proces precies werkt en welk zout je het best kunt gebruiken. Het grootste probleem was de degeneratie van het zout, waardoor zijn opslagcapaciteit geleidelijk vermindert. TNO heeft dit probleem inmiddels opgelost door de eigenschappen van het gebruikte zout te beïnvloeden. Het voordeel is evident; zout is goedkoop en op grote schaal beschikbaar. Het volgende korte filmpje bevat informatie over de manier waarop deze vorm van warmteopslag werkt.

TNO is in 2017 met negen bedrijven in acht Europese landen aan de slag gegaan om deze vinding verder te ontwikkelen tot een marktrijp product. Dit gebeurt in het kader van het Europese project CREATE. Er zal ze snel mogelijk een demohuis worden ingericht dat op deze manier van warmte wordt voorzien.

Het project heet brine4power (in Nederland: Pekel4Power). Een positief en een negatief geladen elektrolyt vormen de basis voor deze ‘natuurlijke’ batterij, uitgaande van de ionen van gewoon zout.

Voordat de uiteindelijke opslag van de elektrolyten in zoutkoepels een feit is, wordt een bovengrondse testopstelling in plastic containers gerealiseerd. De opslagcapaciteit zal geleidelijk worden verhoogd naar 2500 kilowattuur. De proef met zoutkoepels zal plaatsvinden in Jemgum langs de Eems, vlakbij Groningen. EWE gebruikt deze koepels nu nog voor de opslag van gas. De batterij zal in 2023 uiteindelijk bestaan uit twee zoutkoepels met een volume van 100.000 m3 en een totale opslagcapaciteit van 700 MWh.

 Als de proeven slagen, zal ongetwijfeld ook het gebruik van zoutkoepels onder Noord-Nederland aan de orde komen. Voor zover nu bekend, zijn aan deze vorm van duurzaam energiebeheer geen schadelijke effecten verbonden. 
Meer lezen van Herman van den Bosch? Bezoek dan zijn website. Hier verschijnen maandelijks nieuwe blogs van Van den Bosch over o.a. duurzaamheid en innovatie. 

De opslag van energie in zout

De grootste redoxbatterij ter wereld – Afbeelding EWE

​​

© EXPIRION B.V. 2013-2019 

EXPIRION B.V. 

Experts in Solar
Van de Woestijneheem 37

2182 WL Hillegom
T: 0252-516420
E: info@expirion.nl

​KvK-nummer: 72002492